10 λίστες αναπαραγωγής Para emprendedores

10 λίστες αναπαραγωγής Para emprendedores
Λα Musica tiene la capacidad de inducirnos ένα cualquier Estado de Animo: Puede ponernos de Buen χιούμορ, hacernos Sentir nostálgicos, darnos un "empujón" de Energía o ponernos en un διάθεση creativo, perfecto para que las ιδέες fluyan Si Eres de ΕΟΤ emprendedores que escuchan Música para trabajar, tenemos una sorpresa παρ ti:.

Λα Musica tiene la capacidad de inducirnos ένα cualquier Estado de Animo: Puede ponernos de Buen χιούμορ, hacernos Sentir nostálgicos, darnos un "empujón" de Energía o ponernos en un διάθεση creativo, perfecto para que las ιδέες fluyan

Si Eres de ΕΟΤ emprendedores que escuchan Música para trabajar, tenemos una sorpresa παρ ti:. 10 listas de αναπαραγωγή que te acompañarán en el δια α día y que se adaptarán ένα tu Estado de Animo.

Síguenos en Spotify como Mx.

Canciones παρ concentrarte

Ροκ παρ trabajar

Canciones ánimos παρ levantar

Canciones παρ inspirarte

Llénate de Energía

Mujer emprendedora

Κανόνες παραγγελίας

Η μούσκεια του Steve Jobs

Emprendedor zen

Música para escribir